Anordna majbrasor och valborgsfirande

För att du ska få tända en majbrasa under ditt valborgsfirande krävs det ett tillstånd enligt ordningslagen. Det är Polisen som utfärdar detta tillstånd och du behöver därför vända dig till myndigheten för vidare hantering.

Du behöver alltid markägarens tillstånd för att arrangera en valborgseld på ägarens mark.
Ska du anordna en valborgseld på kommunens mark? Då skickar du in din ansökan via Högsby kommuns e-tjänst Intresseanmälan mark.

Eldning av trädgårds- och bioavfall

Sedan den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall enligt EU:s avfallsdirektiv. Detta direktiv innebär att trädgårds- och bioavfall som exempelvis grenar, löv och matavfall ska materialåtervinnas. 

Kommuner kan göra undantag från dessa bestämmelser. Högsby kommuns avfallsföreskrift blev antagen av kommunfullmäktige den 2 maj 2022 och började gälla från och med den 1 juni 2022. 

Ta del av föreskriften via Östra Smålands kommunalteknikförbunds webbplats:
Avfall och återvinning - riktlinjer, regler och uppdrag

Kontakt

Har du övriga frågor? Kontakta miljö- och byggkontoret via e-post miljoochbygg@hogsby.se.