SOS Alarm, Telefon: 112

112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång av exempelvis ambulans, brandkår eller polis.

Polisen, Telefon: 114 14

När du behöver kontakta polisen och ditt ärende inte är så akut ringer du detta nummer istället för 112.

1177 Vårdguiden, Telefon: 1177

Ring för sjukvårdsrådgivning eller hjälp med att hitta rätt i vården. Öppet dygnet runt.

Efter den 1 januari 2020 kan du inte längre ringa till Hjälplinjen. Hos 1177 Vårdguiden får du råd om vad du kan göra i stället:

Hjälplinjen är stängd 

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning Kalmar, Telefon: 0480-812 94

Akutavdelningen på barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar har öppet dygnet runt. Hit kan barn, unga och deras föräldrar vända sig för att får råd och stöd om barnet eller ungdomen behöver akut psykiatrisk hjälp.

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning, Västervik – Telefon: 0490-879 15

Akutmottagningen på barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik har öppet vardagar klockan 8.00-16.00. Hit kan barn, unga och deras föräldrar vända sig för att få råd och stöd om barnet eller ungdomen behöver akut psykiatrisk hjälp.

Hemsida:

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning, Västervik

Vuxenpsykiatrisk akutavdelning, Västervik – Telefon: 0490-864 73, Vuxenpsykiatri Västervik

Kalmar – Telefon: 0480-817 70, Vuxenpsykiatri Kalmar

De vuxenpsykiatriska avdelningarna har öppet dygnet runt. Hit kan du vända dig för att få råd och stöd om du som vuxen behöver akut psykiatrisk hjälp.

Social beredskap/socialjour, Telefon: 020-45 39 00

När inte övrig socialtjänst är tillgänglig är vår gemensamma socialjour Sydostjouren öppen. Du når oss kvällar och helger.

Kommunens krisgrupper, Telefon: 010-356 50 00 (kommunens huvudväxel)

Varje skola har en krisgrupp som aktiveras vid behov. Kontakta din skola om du behöver hjälp. Vid större olyckor aktiveras kommunens POSOM-grupp. Det vanligaste är att räddningstjänsten eller kommunchefen sätter igång gruppens arbete. POSOM betyder psykiskt och socialt omhändertagande.

Bris, Barnens rätt i samhället – barn och ungas hjälptelefon, Telefon: 116 111

Till detta nummer kan man som barn eller ungdom ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Röda korsets telefonjour, Telefon: 0771-900 800

Hemsida:

Röda korsets telefonjourr

Röda korsets jourhavande kompis (chatt)

UMO – din ungdomsmottagningen på nätet

Självmordsupplysningen, Hemsida:

Självmordsupplysningen

Till dessa nummer kan du som vuxen ringa om du behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn och unga:

BRIS – hjälptelefon för vuxna, Telefon: 077-150 50 50

Rädda barnens föräldratelefon och föräldramail, Telefon: 020-786 786

E-post: foraldrar@rb.se

Hemsida:

Rädda barnens föräldratelefon

Föreningen Minds föräldratelefon, Telefon: 020-852 000