Eldningsförbud i Högsby kommun. Från och med fredag den 26 maj klockan 12 råder eldningsförbud i Högsby kommun och i hela Kalmar län. Förbudet gäller tills vidare.

Synpunkter och klagomål

Du som har synpunkter och/eller klagomål på kommunens verksamheter eller har förslag till hur vi skapar en bättre och mer trivsam kommun att leva och bo i, är välkommen att fylla i formuläret nedan!

Skriv ett "X" i namnfältet om du vill vara anonym. OBS! Om du väljer att vara anonym så har vi ingen möjlighet att skicka ett svar.

Alla brev som skickas till kommunen blir en allmän handling. Sedan görs det en bedömning om det blir en offentlig handling eller en handling belagd med sekretess.

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas, enligt dataskyddsförordningen, hänvisas till följande sida >>>.

*) obligatoriska fält

Webbutveckling av Novitell AB