Överförmyndare 2019-2022
Anita Holm

Ersättare
Susanne Olsson

Läs mer om överförmyndare