Vad gör en överförmyndare?

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

PRESSMEDDELANDE

Coronaviruset och överförmyndaren
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar tillsvidare inte emot personliga besök förutom i undantagsfall och dessa ska då förbokas. Kontakt sker genom telefon, mail och fax.
Coronaviruset och gode mäns/förvaltares/förmyndares uppdrag
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller för alla ställföreträdare vilket innebär att umgänget begränsas till telefonkontakter, mail och sociala medier.
Då uppdraget som god man för ensamkommande barn kräver besök hos Migrationsverket och andra myndigheter bör i förekommande fall lösningar tillämpas som inte innebär direkt kontakter med varken tjänstemän eller barn/unga.
Kontakta överförmyndaren för anvisningar samt familjehem, personal på boenden och Socialtjänsten för en konstruktiv samverkan.

Vilka är vi?

Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten. Länsstyrelsen i Östergötland har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Mer information finns under länk till höger. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på samverkansorganisationen är
"Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås". 

Var och en av de samverkande kommunerna väljer en överförmyndare. Överförmyndaren delegerar till det gemensamma överförmyndarkansliet. Det är tjänstemännen på kansliet som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Överförmyndare i Samverkan

Våra blanketter

Hittar du på "Mina sidor" som är vår plattform för blanketter och e-tjänster. 

Är du intresserad av att hjälpa en medmänniska?

Vi söker engagerade medmänniskor som vill ta förtroendeuppdrag som god man eller förvaltare.

Läs mer här

Här kan du som redan är god man eller förvaltare registrera dina uppgifter

Kontaktuppgifter

Telefon: 0491-293 69, vardagar mellan klockan 10.00-12.00

Faxnummer: 0491-213 27

E-post: overformyndare@hogsby.se

Besöksadress

Kommunkontoret, Kyrkogatan 8, 579 31  Högsby

Postadress

Överförmyndare i Samverkan
Högsby kommun
579 80  Högsby

Information och länkar

Hittar du i kolumnen till höger på denna sida.

Lag om framtidsfullmakter

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. 

Läs mer här

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Hantering av tillgångar – pengar och annan egendom – för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel. För att kunna handla korrekt har Bankföreningen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram informationsbroschyren Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna samt fyra faktablad med kortfattad information.

Broschyren, som Föreningen Sveriges Överförmyndare och Riksförbundet Gode män & Förvaltare har lämnat synpunkter på, finns att ladda ned på Svenska Bankföreningens hemsida.

Svenska Bankföreningens hemsida