Vad gör en överförmyndare?

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

Vilka är vi?

Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten. Länsstyrelsen i Östergötland har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Mer information finns under länk till höger. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på samverkansorganisationen är
"Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås". 

Var och en av de samverkande kommunerna väljer en överförmyndare. Överförmyndaren delegerar till det gemensamma överförmyndarkansliet. Det är tjänstemännen på kansliet som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Överförmyndare i Samverkan

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-356 50 85, vardagar mellan klockan 10.00-12.00
Övrig tid går det bra att lämna meddelande via växeln (010-356 50 00) eller mejla direkt till

E-post: overformyndare@hogsby.se

Faxnummer: 0491-213 27

Besöksadress

Kommunkontoret, Kyrkogatan 8, 579 31  Högsby

Postadress

Överförmyndare i Samverkan
Högsby kommun
579 80  Högsby

Information och länkar

Hittar du i kolumnen till höger på denna sida.

E-tjänst för ställföreträdare

Här finns länk till E-Wärna Go...

Instruktionsfilmerna hittar du här...

Våra blanketter

Hittar du på "Mina sidor" som är vår plattform för blanketter och e-tjänster. 

Lag om framtidsfullmakter

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. 

Läs mer här

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Hantering av tillgångar – pengar och annan egendom – för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel. För att kunna handla korrekt har Bankföreningen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram informationsbroschyren Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna samt fyra faktablad med kortfattad information.

Broschyren, som Föreningen Sveriges Överförmyndare och Riksförbundet Gode män & Förvaltare har lämnat synpunkter på, finns att ladda ned på Svenska Bankföreningens hemsida.

Svenska Bankföreningens hemsida