Om barnet samtidigt är inskrivet i förskoleverksamhet utöver tiden i allmän förskola, skall avgiften reduceras för tiden i allmän förskola. Detta sker genom att avgiften reduceras med 3/9-delar.