Pågående arbeten och driftstörningar

  • -

    Nytt vatten och avlopp samt belysning i Odensvi-området

    Nu är projektet i full gång med att anlägga nytt vatten och avlopp samt belysning i Odensvi-området i Högsby. Utöver nytt vatten och avlopp anläggs också en gång- och cykelbana en bit längs Kyrkogatan från konstgräsplanen i Högsby. Just nu pågår det sprängning i entreprenaden vilket kan komma att märkas för förbipasserande fordon.

Webbutveckling av Novitell AB