Kåsan är en förskola för de äldre barnen och består av två avdelningar. 

Förskolans läroplan Lpfö 18 utgör grunden för utbildningen på förskolan. De prioriterade utvecklingsområden vi arbetar med handlar om språk, matematik, hållbar utveckling och normer och värden. 

  • Inom språket arbetar vi alltid med Bornholmsmodellen, Fonomix och TAKK. 
  • Vi synliggör matematiken i vardagen, problematiserar detta och ger barnen utmaningar. 
  • Vi strävar efter en miljö där vi lyssnar på varandra och visar hänsyn och respekt, både för den enskilda  individen och för gruppen.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna genom ett glatt och öppet bemötande. Det är viktigt att ha tilltro till barnens förmåga så barnen stimuleras att söka kunskap och utveckla sin kreativitet.

Vi prioriterar utevistelsen och anser att den leken har stor betydelse för barnens utveckling. Den främjar ett lustfyllt lärande.

Förskolan Kåsan
Fröviskolan,
579 32 Högsby

E-post: kasan@skolan.hogsby.se 

Telefon:

  • Avdelning Daggkåpan: 0491-292 12
  • Avdelning Ormbunken: 0491-291 94
  • Enhetschef Susanne Björck: 0491-292 32
  • Telefon rektorsexpedition: 0491-292 25
  • Arbetslagsledare Hanna Olsson: 0491-291 94