Öppettider

Individ- och familjeomsorgen har öppet måndag till fredag klockan 08.00-16.00. Dag före röd dag har vi öppet klockan 08.00-14.30.

Besöksadress: Verkstadsgatan 5, Högsby.

Barn- och familjeenheten

Mottagningsfunktionen tar emot anmälan, ansökan och vägleder i ärenden som rör barn och deras familjer.

Telefon 010-356 68 05.
Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00-16.00. Dag före röd dag har vi telefontid till klockan 14.30.
Tisdag och torsdag klockan 08.00-11.00.

Du kan även göra orosanmälan via vår e-tjänst.

Övriga socialsekreterare når du via Högsby kommuns växelnummer 010-356 50 00.

Akuta ärenden utanför kontorstid hanterar Sydostjouren.

Vuxenenheten

Vuxenenhetens mottagningsfunktion tar emot anmälan, ansökan och vägleder i ärenden som rör missbruk eller beroende, våld i nära relation samt socialpsykiatri.

Telefon 010-356 68 01.
Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00-16.00. Dag före röd dag har vi telefontid till klockan 14.30.
Tisdag och torsdag klockan 08.00-11.00.

Du kan även göra orosanmälan via vår e-tjänst.

Övriga socialsekreterare når du via Högsby kommuns växelnummer 010-356 50 00.

Akuta ärenden utanför kontorstid hanterar Sydostjouren.

Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Ansökan om ekonomiskt bistånd gör du via e-tjänst på mina sidor
Här finns också möjlighet att skriva ut en blankett för ansökan.

Telefon 010-356 68 01.
Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00-16.00. Dag före röd dag har vi telefontid till klockan 14.30.
Tisdag och torsdag klockan 08.00-11.00.

Biståndsenheten

Hanterar ärenden som rör till exempel hemtjänst, korttidsboende och särskilt boende samt LSS. Telefontid är måndag till fredag klockan 08.30-09.30.

Biståndshandläggare Ruda, Långemåla och Berga:
Telefon 010-356 68 11.
Biståndshandläggare Högsby:
Telefon 010-356 68 12.
Biståndshandläggare Fågelfors, Fagerhult och Grönskåra: 
Telefon 010-356 68 13.

LSS-handläggare: telefon 010-356 68 13.

Du kan också göra ansökan om hemtjänst, särskilt boende och LSS via e-tjänst på mina sidor.