Ansökningar om försörjningsstöd görs via Mina sidor eller via brev till:

IFO
Högsby kommun
579 80 Högsby

Telefon: Receptionstelefon 0491-291 29 är igång, men tillgängligheten kan vara begränsad.

E-post: individfamiljeomsorg@hogsby.se 

Barn - Orosanmälan finns på Mina sidor.

2020-05-26: Risk för ökat våld i hemmet