Våra öppettider är:

  • Måndag 08-16, stängt för lunch 12-13
  • Tisdag 08-16, stängt för lunch 12-13
  • Onsdag 13-16
  • Torsdag 8-16, stängt för lunch 12-13
  • Fredag 8-12

Ekonomiskt bistånd

Ansökningar om ekonomiskt bistånd görs via e-tjänst Ekonomiskt bistånd.

På Mina sidor finns också möjlighet att skriva ut en blankett (ansökan) som du kan fylla i och skicka in. Det finns även ansökningsblanketter på biblioteket i Högsby.

Orosanmälan – barn och unga

På Mina sidor finns information om om du vill göra en orosanmälan.

Orosanmälan – vuxna

Om någon har ett behov av omedelbar hjälp för sitt missbruk, eller på grund av våld i nära relation, kontakta Individ- och familjeomsorgen. Efter kontorstid, kontakta Sydostjouren.

Ansöka om insatser

Läs om olika insatser och stöd via menyn. För mer information och ansökan, kontakta Individ- och familjeomsorgen.

Kontakt

Telefon: 0491-291 29

E-post: individfamiljeomsorg@hogsby.se