Ekonomiskt bistånd

Ansökningar om ekonomiskt bistånd görs via e-tjänst Ekonomiskt bistånd.

På Mina sidor finns också möjlighet att skriva ut en blankett (ansökan) som du kan fylla i och skicka in. Det finns även ansökningsblanketter på biblioteket i Högsby.

Orosanmälan – barn och unga

På Mina sidor finns information om om du vill göra en orosanmälan.

Orosanmälan – vuxna

Om någon har ett behov av omedelbar hjälp för sitt missbruk, eller på grund av våld i nära relation, kontakta Individ- och familjeomsorgen. Efter kontorstid, kontakta Sydostjouren.

Ansöka om insatser

Läs om olika insatser och stöd via menyn. För mer information och ansökan, kontakta Individ- och familjeomsorgen.

Kontakt

Telefon: 0491-291 29
E-post: individfamiljeomsorg@hogsby.se 

Enkät

Vad tycker du om socialtjänsten?

Under september/oktober 2020 erbjuds du som har ett möte med socialtjänsten att svara på en enkät. Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga. Ingen kommer att se vad just du har svarat.

Svaren kommer att användas till att utveckla och förbättra socialtjänsten.

Tack på förhand!

/Individ och familjeomsorgen, Högsby kommun