Våra öppettider är måndag-fredag klockan 06.00-18.30.

Vi erbjuder samtliga elever från förskoleklass till och med åk 3 fritidsverksamhet, så kallad FA-tid, under ordinarie skoltid måndag-fredag.

Visst samarbete förekommer dagligen med förskolan vid öppningar och stängningar.

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid samt ge omsorg och stöd i utvecklingen.

Fritidshemmet uppmuntrar barnen att i samspel med kamrater och vuxna, utveckla sin sociala kompetens. Personalen arbetar aktivt för ett bra socialt klimat och för att barnen ska känna sig trygga och uppleva sig som en tillgång i gruppen. Vi eftersträvar att vår verksamhet vilar på ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Postadress:

Förskoleklass/fritidshem Kojan
Kyrkogatan 
579 80 Högsby

Besöksadress:

Västergatan 24
579 40 Berga

Telefon: 010-356 55 02

kojan@skolan.hogsby.se