Känner du till eller misstänker ett missförhållande som det kan finnas ett intresse av att det kommer fram? Du har då, enligt lag, möjlighet att komma till tals utan någon risk för repressalier (till exempel negativa konsekvenser för dig). Du kan också välja att lämna dina uppgifter anonymt.

Anmälan om eventuella missförhållanden gör du via; https://securewhistle.com/hogsby/, här hittar du också mer utförlig information om vår visselblåsarfunktion.