Gästgivaregården Bötterum

Gästgivaregården Bötterum

Bötterums gästgiveri

Idag är gästgiveriet ett unikt hembygdsmuseum men det är ursprungligen ett förnämligt kulturreservat från 1753 med vackra väggmålningar. Tio tidsenligt möblerade rum.

Kaffestugan Bötterum

Kaffestugan Bötterum

Här finns en av landets bäst bevarade fångstanläggningar för varg, en så kallad varggård.

Det är ett förnämligt kulturreservat från år 1753, med vackra väggmålningar. Där finns det gamla tingshuset som granne tvärs över gården, snickarboden vid södra gaveln, vagnslidret och spannmålsmagasinet vinkelrätt mot gästgivarbyggnaden.

Välkomna!

Långemåla Hembygdsförening

 

Fagerhults sockenmagasin

Fagerhults sockenmagasin

Magasinet uppfördes år 1846 och redskapsboden 1866.

Sockenmagasinet flyttades till hembygdsparken i mitten av 1970-talet.

En av de tre små skvaltkvarnarna i Tränsjömåla är skänkt av Gustav Antonsson och flyttad till Fagerhults hembygdspark.

För visning ring telefon 0481-712 53.

Fagerhults Hembygdsförening

Fågelfors hembygdsgård

Fågelfors hembygdsgård

Hembygdsgården var ursprungligen underofficersboställe i Virstad och härstammar från tidigt 1700-tal. 

Fågelfors hembygdsgård

Vidare finns ett sädesmagasin från 1820 och sjöboden, för närvarande en förvaringsplats för äldre stockbåtar och gamla fiskredskap.

Fågelfors hembygdsgård

Föreningen har cirka 1 600 katalogiserade föremål. 

För visning ring telefon 0491-210 39.

Fågelfors Sockens Hembygdsförening

Valåkrahuset i Lanhagen, Högsby

Valåkrahuset i Lanhagen, Högsby

Högsby Sockens Hembygdsförening

Bedriver verksamhet i Lanhagen och Hornsberg på Storgatan i Högsby.

Stenholmska huset i Lanhagen, Högsby

Stenholmska huset i Lanhagen, Högsby

Hembygdsparken Lanhagen kom till 1953 med museiverksamhet i Stenholmska huset som flyttats från Storgatan.

Dragerydstugan i Lanhagen, Högsby

Dragerydstugan i Lanhagen, Högsby

Efterhand har antalet byggnader utökats och representerar olika delar av Högsby socken. Där finns bland annat en av Sveriges äldsta bevarade ladugårdar; vetenskapligt daterad till 1614.

Hembygdsgården Hornsberg, Högsby

Hembygdsgården Hornsberg, Högsby

I Lanhagen bedrivs aktiviteter huvudsakligen sommartid. Guidning av grupper sker däremot året runt.

Högsby Sockens Hembygdsförening förvärvade hembygdsgården Hornsberg 1987, där historik och arkiv förvaras och verksamhet bedrivs året runt.

Högsby Sockens Hembygdsförening

Här kan du läsa mer om de olika husen och stugorna:

Isabogården
Isabogården 

En stor mangårdsbyggnad från omkring 1800-talet i Grönskåra. På övervåningen finns ett mindre museum.

I denna vackra smålandsnatur firas årligen valborg, nationaldagen, slåttergille, midsommar och Isabodagen.

För visning ring telefon 0481-701 76.

Isabogården i Grönskåra

Isabogården

Isabogården

Isabogården