Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Begravningsakten

Respekten för den avlidnes egna önskemål ska vara avgörande när man väljer begravningsform. Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten. Om man vill kan till exempel en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående förrätta begravningen.

Begravningsombud

Begravningsombud är en person som är utsedd att granska begravningsverksamheten hos huvudmannen.

Länsstyrelsen har förordnat, efter kommunens förslag, Monika Olsberg, som begravningsombud i samtliga församlingar i Högsby kommun från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 eller till dess Länsstyrelsen förordnar på annat sätt. 

Monika Olsberg kan nås på telefon 072-245 66 36 eller e-post monika.olsberg@gmail.com