VMA-Viktigt meddelande till allmänheten 

För att snabbt få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för räddningsledningen att begära sändning av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i lokalradion P4 Radio Kalmar samt i text-tv.

Tyfonsignal 

Ett VMA kan föregås av tyfonsignalen ”Viktigt meddelande” som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.
När signalen hörs ska du:
 1. Söka skydd inomhus
 2. Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 3. Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion.

Faran över 

När faran är över startas signalen ”Faran Över” - en ca 30 sekunder lång signal. Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Mer information finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida: www.msb.se
Region Kalmar län: www.regionkalmar.se
Länsstyrelsen Kalmar län: www.lansstyrelsen.se/kalmar.html
Nationell portal för krisinformation: www.msb.se