VMA-Viktigt meddelande till allmänheten 

För att snabbt få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för räddningsledningen att begära sändning av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i lokalradion P4 Radio Kalmar samt i text-tv.

Varning till allmänheten i Högsby kommun sker främst genom radio och tv.