IT-avdelningen

Maria Oscarsson
IT-strateg
Tel: 0491-29393
Kontakta Maria Oscarsson
Jonas Högquist
Informationssäkerhet och utvecklingsstrateg
Tel: 0491-29137
Kontakta Jonas Högquist
Henrik Tingström
IT-support / Webb
Tel: 070-549 25 58
Kontakta Henrik Tingström

Webbutveckling av Novitell AB