Vigselförrättare

Följande personer i kommunen är utsedda av länsstyrelsen som vigselförrättare:

Stihna Johansson-Evertsson

Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Erlandsson

Kommunstyrelsens vice ordförande

Åke Gustavsson

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Marcus Schön

Socialutskottets ordförande

Anders Johansson

Kommunchef

  • Lämna in "Intyg om vigsel" och "Hindersprövning" till kommunkontoret i god tid.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln. Båda måste vara över 18 år. Namn på dessa vittnen meddelas till Agneta Rodriguez, kommunkansliet, innan vigseln. Har ni inga vittnen ordnas detta via kommunen.

I stort sett kan ni själva bestämma var ni vill vigas. Ett tips är kommunhusets vackra sal, Tingssalen.

Vigseln är kostnadsfri.

Vid frågor kontakta:

Agneta Rodriguez
Kommunsekreterare
Tel: 0491-29104
Kontakta Agneta Rodriguez