Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard. 

Social utsatthet kan också betyda att man lever i en konfliktfylld hemsituation med missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa eller att skol- eller förskolesituationen inte fungerar tillfredsställande.

Här kan du läsa mer:

1177 om ekonomiskt stöd

Kontakta oss