Partivalsedlar

En partivalsedel är en valsedel där partiets namn är förtryckt.På partivalsedlarna står det för vilket val valsedeln gäller, till exempel val till riksdagen. Du kan använda valsedeln om du vill rösta på ett parti utan att lämna en personröst.

Namnvalsedlar

Namnvalsedlar är valsedlar med kandidatnamn och partinamn. På valsedlarna står det kandidatnamn, partinamn och vilket val valsedeln gäller för, till exempel riksdagsvalet. Längst ner på valsedeln står vilket område valsedeln gäller för, till exempel en viss valkrets. På namnvalsedeln finns en text där det framgår hur du kan personrösta.

Partierna beställer sina namnvalsedlar hos länsstyrelsen. Vid val till Europaparlamentet beställer partierna valsedlar hos Valmyndigheten. Information om utläggning av valsedlar i Högsby kommun

Blanka valsedlar

Blanka valsedlar saknar partinamn och namn på kandidater. På de blanka valsedlarna står det vilket val valsedeln gäller för, val till riksdagen, val till kommunfullmäktige eller val till regionfullmäktige. Blanka valsedlar finns utlagda i alla vallokaler och röstningslokaler. Det ansvarar röstmottagarna för.

Använd blank valsedel om ett partis valsedel saknas

Saknas valsedeln för det parti du vill rösta på kan du skriva partinamnet på en blank valsedel. Då räknas den som en röst för partiet, förutsatt att partiet har anmält deltagande i val.

Personrösta med blank valsedel

För vissa partier kan du även personrösta med en blank valsedel. Det är de partier som har kandidater som har lämnat samtycke. Då måste du både skriva partinamnet och kandidatens namn.

Rösta blankt

Röstar du blankt, det vill säga lämnar valsedeln tom, räknas valsedeln som ogiltig och påverkar inte mandatfördelningen mellan partierna. Valmyndigheten och länsstyrelserna redovisar vid den slutliga sammanräkningen hur många som röstat blankt.

Rösta på parti och person

Du kan välja att personrösta på en kandidat eller rösta på bara partiet.

Rösta på parti

 Vill du bara rösta på ett parti kan du:

  • rösta med en valsedel där partiets namn är förtryckt
    på valsedeln (partivalsedel),
  • rösta med en valsedel där både partinamn och
    kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Då kan du låta bli att kryssa för en kandidat.
  • skriva partiets namn på en blank valsedel.

Personrösta

Väljarna röstar på ett parti men har också (för de partiet som anmält kandidater) möjlighet att samtidigt påverka ordningsföljden mellan kandidaterna. Väljaren kan avge en personröst genom att "kryssa för" en av kandidaterna på valsedeln. Bara en kandidat får markeras.

Vid räkning av personröster tas endast hänsyn till valsedlar där en kandidat är förkryssad. En valsedel utan något personkryss påverkar således inte personvalet. Om väljaren strukit över ett eller flera namn på valsedeln saknar det betydelse vid sammanräkningen.

För de partier som inte har anmält sina kandidater kan du även personrösta genom att själv skriva till namn på valsedeln. Du kan skriva till namn på en namnvalsedel, en partivalsedel eller en blank valsedel. På den blanka valsedeln måste du också skriva partinamnet.

Läs mer om parti och personröstning här