Till hygienisk verksamhet räknas exempelvis:

 • Akupunktur
 • Diatermi
 • Fotvård
 • Hårvård
 • Kosmetisk behandling med injektioner, elektroder eller ljus.
 • Laserbehandling
 • Manikyr/pedikyr
 • Massage och annan kroppsvård
 • Nagelbyggnad/-skulpturering
 • Piercing/håltagning
 • Skönhetsbehandling och hudvård
 • Tandblekning
 • Tatuering
 • UV-bestrålning (kosmetiska solarier)
 • Zonterapi

Brister i hygien och lokalutformning kan medföra risker för människors hälsa eller andra olägenheter. Verksamhetsutövaren är själv skyldig att se till att lokalerna är anpassade till den verksamhet som ska bedrivas samt själv planera och kontrollera så att olägenhet för människa och miljö inte uppkommer.

Vid hygienisk verksamhet har följande faktorer betydelse för detta skydd:

 • Hygienrutiner.
 • Behandlingsrutiner, inklusive val av produkter.
 • Hantering och skötsel av instrument och redskap.
 • Lokalernas utformning, inredning och skötsel.

Anmälningsplikt

Den som avser bedriva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, verktyg för piercing eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, måste anmäla verksamheten innan den påbörjas.

Anmälningsplikten gäller även om du flyttar din befintliga verksamhet från en lokal till en annan. Anmälningsplikten är till för att vi som tillsynsmyndighet ska få möjlighet att lämna råd, anvisningar och synpunkter innan en ny verksamhet startar.

Avgift

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa som bestäms av kommunfullmäktige.