• En lokal aktör med kundfokus
    Som kund hos Högsby energi får du en personlig kontakt och alltid snabb service. Vi hjälper dig med allt, från fakturafrågor till drift och skötsel. Varje gång vi gräver för fjärrvärme lägger vi ner tomma fiberrör så att våra kunder slipper onödiga kostnader när de ska installera fiber in i huset!
  • Vi skapar mervärde för Högsby
    Sedan vi påbörjade utbyggnaden av fjärrvärme i Högsby har vi haft en positiv utveckling med en ökning av antalet anslutna fastigheter för varje år. Utbyggnaden har skett i tre stora etapper och skapat arbetstillfällen för lokala rörmokare, elektriker och flisleverantörer.
  • Bekvämt, underhållsfritt och miljövänligt
    Fjärrvärme är en långsiktig investering, både för dig och för miljön. Det är ett miljövänligt och resurseffektivt uppvärmningssystem där vi använder restprodukter från skogen – 100 procent förnybart biobränsle – och därmed bidrar vi och våra kunder till en bättre miljö, både globalt och lokalt. Genom att välja fjärrvärme väljer du också en bekvämare vardag. Du behöver inte hugga ved, slipper sot, lukt och irriterande ljud. Dessutom behöver du inte oroa dig för krångel med fjärrvärmesystemet. Tillförlitligheten är generellt mycket hög och vi åtgärdar eventuella fel i fjärrvärmecentralen utan kostnad.

Intresseanmälan

Unik möjlighet för dig som är fastighetsägare i Högsby

Vi erbjuder fastighetsägare möjlighet att ansluta sig till närvärme. Du som står i begrepp att förändra fastighetens värmekälla, kontakta oss på Högsby Energi för kostnadsförslag. Observera: Intresseanmälan är inte bindande.

Kontakta oss

Högsby Energi
Industrigatan 2-4
579 32 Högsby

Telefon: 010-356 58 90

E-post: info@hogsbyenergi.se 

VD Magnus Dahlman:

Telefon: 070-667 21 61

E-post: magnus.dahlman@hogsbyenergi.se

Styrelse

Styrelsen för Högsby Energi AB