Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och sammanträder varje månad (bortsett från juni, juli och december) i Tingssalen i Kommunhuset.

Mandatfördelning kommunstyrelsen 2019-2022

Moderaterna

1

Centerpartiet

2

Kristdemokraterna

1

Socialdemokraterna

5

Sverigedemokraterna

2

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022

Ledamöter

 • (M) Anders Svensson
 • (C) Stihna Johansson Evertsson
 • (C) Lina Danlid Burke
 • (KD) Heléne Danielsson
 • (S) Jonas Erlandsson
 • (S) Diana Bergeskans
 • (S) Magnus Gabrielsson
 • (S) Linda Robertsson
 • (S) Carl-Axel Blom
 • (SD) Leif Gustavsson
 • (SD) Alf Adolfsson

Ordförande: Stihna Johansson Evertsson

Vice ordförande: Jonas Erlandsson

Ersättare

 • (M) John Friberg
 • (C) Mikael Jonnerby
 • (C) Kerstin Karlström
 • (C) Per Gröön
 • (KD) Per-Eric Ohlsson
 • (S) Torbjörn Carlreus
 • (S) Ingrid Axelsson
 • (S) Per-Ola Herdinius
 • (S) Catarina Thunberg
 • (SD) Hans Gustavsson
 • (SD) Annika Markén

Sammanträdesdagar 2022

 • 18 januari kl 13.00
 • 15 februari
 • 9 mars
 • 12 april
 • 24 maj
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 25 oktober
 • 15 november

Sammanträdet den 18 januari börjar kl 13.00 övriga börjar klockan 08.30.