Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och sammanträder varje månad (bortsett från juni, juli och december) i Tingssalen i Kommunhuset.

Mandatfördelning kommunstyrelsen 2019-2022

Moderaterna

1

Centerpartiet

2

Kristdemokraterna

1

Socialdemokraterna

5

Sverigedemokraterna

2

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022

Ledamöter

(M) Marcus Schön
(C) Stihna Johansson Evertsson
(C) Lina Danlid Burke
(KD) Heléne Danielsson
(S) Jonas Erlandsson
(S) Diana Bergeskans
(S) Magnus Gabrielsson
(S) Linda Robertsson
(S) Carl-Axel Blom
(SD) Leif Gustavsson
(SD) Alf Adolfsson

Ordförande: Stihna Johansson Evertsson
Vice ordförande: Jonas Erlandsson

Ersättare

(M) Anders Svensson
(C) Mikael Jonnerby
(C) Kerstin Karlström
(C) Mahmoud Al Mokdad
(KD) Per-Eric Ohlsson
(S) Torbjörn Carlreus
(S) Ingrid Axelsson
(S) Per-Ola Herdinius
(S) Catarina Thunberg
(SD) Hans Gustavsson
(SD) Annika Markén

Sammanträdesdagar 2020

  • 21 januari
  • 11 februari
  • 17 mars
  • 7 april
  • 26 maj
  • 26 augusti
  • 22 september
  • 20 oktober
  • 17 november

Sammanträdena börjar kl 08.30.