Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och sammanträder varje månad (bortsett från juni, juli och december) i Tingssalen i Kommunhuset.

Mandatfördelning kommunstyrelsen 2019-2022

Moderaterna

1

Centerpartiet

2

Kristdemokraterna

1

Socialdemokraterna

5

Sverigedemokraterna

2

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022

Ledamöter

 • (M) Anders Svensson
 • (C) Stihna Johansson Evertsson
 • (C) Lina Danlid Burke
 • (KD) Heléne Danielsson
 • (S) Jonas Erlandsson
 • (S) Diana Bergeskans
 • (S) Magnus Gabrielsson
 • (S) Linda Robertsson
 • (S) Carl-Axel Blom
 • (SD) Leif Gustavsson
 • (SD) Alf Adolfsson

Ordförande: Stihna Johansson Evertsson

Vice ordförande: Jonas Erlandsson

Ersättare

 • (M) Carl-Wiktor Svensson
 • (C) Mikael Jonnerby
 • (C) Kerstin Karlström
 • (C) Martin Joelsson
 • (KD) Per-Eric Ohlsson
 • (S) Torbjörn Carlreus
 • (S) Ingrid Axelsson
 • (S) Per-Ola Herdinius
 • (S) Catarina Thunberg
 • (SD) Hans Gustavsson
 • (SD) Annika Markén

Sammanträdesdagar 2021

 • 19 januari
 • 9 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november

Sammanträdena börjar klockan 08.30.