Ugglans förskola ligger i natursköna Fågelfors.

Ugglan är en liten förskola med barn i åldern 1-5 år, och finns precis intill Ugglemoskolan där barn i årskurs 0-5 går.

Vi har två avdelningar, Holken för de yngre barnen och Boet för de äldre. Vid lågt barnantal arbetar vi som en avdelning, men delar oss i mindre grupper. Vid öppningar och stängningar samarbetar vi med fritidshemmet.

Fågelfors är ett litet samhälle med en fantastisk närmiljö med skog och vatten åt vilket håll vi än går. Skogen är en lika stor plats av förskolan som våra lokaler och vi tillbringar ofta flera förmiddagar i veckan på utflykt.

På Ugglan arbetar vi i målstyrda projekt, som genomsyrar hela utbildningen och barnens dagar hos oss.
I början av ett läsår väljer vi ut ett område att arbeta med, efter behov vi ser i barngruppen eller gemensamma intressen hos barnen.
Under läsåret fördjupar vi oss sedan i olika teman, som barnen visar intresse kring.

Delaktighet och inflytande är en grundpelare hos oss och vi strävar därför alltid efter att planera vår undervisning utifrån barnens intressen.
Vi arbetar efter förskolans läroplan Lpfö 18 och våra prioriterade utvecklingsområden är språk, matematik, hållbar utveckling samt normer och värden.

Vi arbetar även aktivt med digitala verktyg och har som mål att barnen under sin tid här ska gå från konsumenter till producenter.
Digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen och vi använder det när vi ser att det ger mervärde och kan bidra till ökad kunskapsinlärning.

Vi arbetar även språk- och kunskapsutvecklande (SKUA), vilket bl a innebär att vi arbetar mycket med att barnen ska få möta undervisningen på många olika sätt då alla barn inhämtar kunskap olika. 

Förskolan Ugglan
Kyrkogatan 8
579 80 Högsby

Besöksadress

Klobovägen 1
579 72 Fågelfors

Telefon: 010-356 54 50

E-post: ugglan@skolan.hogsby.se 

Arbetslagsledare Sofia Reinhagen: 010-356 54 50