Ugglans förskola ligger i natursköna Fågelfors.

På Ugglans förskola är det förskolans läroplan Lpfö18 som utgör grunden för utbildningen och vi strävar varje dag efter att varje barn ska känna trygghet och uppleva en lustfylld och lärorik tid på förskolan. 

På Ugglan arbetar vi tematiskt tillsammans med barnen och vår verksamhet tar hela tiden sin utgångspunkt i barnens intressen och behov. I de pågående temaarbetena arbetar vi med alla mål i läroplanen, men vi lägger extra stor vikt vid språk, värdegrund, matematik och hållbar utveckling.

Med en fantastisk närmiljö och skogen inpå knuten använder vi oss ofta av naturen och utemiljön som ett pedagogiskt verktyg där barnen med sin nyfikenhet och lek, har möjlighet att utforska och uppleva allt som finns runt omkring oss.

Ugglan är en förskola med flerspråkiga barn och språket står därför ofta i centrum. Vi strävar efter att stötta och stärka barnen i deras språkutveckling och vi använder oss av vardagssituationer, leken och planerade aktiviteter för att möjliggöra detta. TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, och språksamlingar efter Bornholmsmodellen är ytterligare verktyg som vi använder oss av för att stödja barnen i deras språkutveckling.

På Ugglans förskola vill vi skapa en trygg atmosfär i barngruppen där alla blir accepterade för den man är och det ligger till grund för vår verksamhet och vårt arbete. 

Postadress

Förskolan Ugglan
Kyrkogatan 8
579 80 Högsby

Besöksadress

Klobovägen 1
579 72 Fågelfors

Telefon: 0491-296 09

E-post: ugglan@skolan.hogsby.se 

Arbetslagsledare Carina Fredin: 0491-296 09

Telefon rektorsexpedition: 0491-292 25