Fiskevattnen ligger såväl i den vackra Emådalen i närheten av Högsby som inbäddade i den trolska vildmarken kring i huvudsak orterna Allgunnen, Grönskåra och Fagerhult.

Köp fiskekort online

Du kan köpa turistfiskekortet och fiskekort till enskilda vattendrag online via webbplatsen ifiske.se

Kontaktuppgifter till Högsby turistinformation

Kontakta Högsby turistinformation för ytterligare information.
Telefon: 010-356 51 15
E-post: turism@hogsby.se 

Läs mer om Högsby Turistinformation

Strategin för ”Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020”

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett delat ansvar för utveckling av fritidsfiske och fisketurism.

Sjöar och vattendrag i turistfiskekortet

Allgunnen

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar cirka 1 kilometer, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen - Aboda Klint cirka 12 kilometer.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, gös, mört, braxen, björkna, sarv, benlöja, sutare, gärs, siklöja, lake, ål

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre, braxen

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd.

Minimimått: Fångad gös med längd som understiger 40 centimeter skall återsättas i sjön.

Fredade områden: Östra delen av Bruddesjön och södra delen av sjön Kalven ingår inte i upplåtelsen. Fiskegränsen anges på sjökartan och är dessutom markerad med trästolpar i sjön.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Allgunnen utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Övrigt: Eldning på klipphällar är förbjudet! Nedskräpning undanbedes.

Badebodaån 1

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar cirka 1 kilometer, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen - Aboda klint cirka 10 kilometer, vid fyrvägskors i Sinnerbo sväng höger och kör väg mot Grönskåra cirka 5 kilometer, sväng vänster och kör väg mot Flatehult.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, benlöja, lake, ål

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete och fluga.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Badebodaån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Badebodaån 2

Vägbeskrivning: Från Grönskåra: Det aktuella avsnittet av Badebodaån flyter fram i närheten av väg 125 mellan Grönskåra och Århult.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, gös, mört, braxen, benlöja, sutare
Dominerande fiskarter: Gädda, abborre

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete och fluga. Maximalt 2 stycken fiskespön får användas samtidigt.

Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 centimeter skall återsättas i ån.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Badebodaån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring ån.

Bjärssjön

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar cirka 1 kilometer, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen-Aboda Klint cirka 12 kilometer, håll höger vid vägkors i Allgunnen och fortsätt väg mot Aboda Klint-Kråksmåla cirka 2 kilometer.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, sarv, benlöja, gärs, ål

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Bjärssjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Björkshultssjön

Vägbeskrivning: Från Grönskåra: Kör väg 125 mot Fagerhult cirka 3 kilometer fram till Björkshult, sväng vänster väg mot Pikaböl.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, gös, mört, braxen, benlöja, sutare

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd. Maximalt 2 stycken fiskespön får användas samtidigt.

Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 centimeter skall återsättas i sjön.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring sjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring sjön.

Boasjön

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö cirka 9 kilometer, sväng vänster och kör mot Grönskåra cirka 8 kilometer, sväng vänster vid vägkorsning Lilla Klo.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, gös, mört, braxen, lake, ål

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd.

Minimimått: Fångad gös med längd som understiger 40 centimeter skall återsättas i sjön.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Boasjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Broasjö

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 23 mot Fagerhult cirka 18 kilometer, sväng höger och kör väg mot Fågelfors cirka 3 kilometer och sjön ligger utmed vägen på vänster sida. 

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, lake, ål 

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre, mört 

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd. 

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Broasjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. 

Emån – nedre delen

Vägbeskrivning: Från Högsby: Det aktuella avsnittet av Emån börjar mitt i Högsby och flyter sedan fram i närheten av väg 34 mellan Högsby och Ruda.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, björkna, sarv, sutare, färna, id, benlöja, ål, mal, öring, havsöring, lax

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, ål

Lax- och havsöringsfångster inträffar då och då även om relativt få fiskar av dessa arter tar sig så här långt upp i systemet.

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete och fluga.

Fredade fiskarter: Turistfiskekortet är inte giltigt för fiske efter öring. Mal är fridlyst. Fångad öring och mal skall omgående släppas tillbaka i ån.

Minimimått: Fångad ål med längd som understiger 55 centimeter skall återsättas i ån.

Minimimått för öring och lax är 50 centimeter. All lax och havsöring som är märkt med radiosändare måste sättas tillbaka.

Fredade områden: Utmed vissa sträckor av ån är fiske från stränderna förbjudet. Dessa sträckor är markerade på åkartan och får ej beträdas. Däremot är fiske från båt och kanot tillåtet inom dessa områden.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Emån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Övrigt: Beträd ej åkrar med växande gröda och var varsam med inhägnader. Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för jordbruk eller övrig trafik.

Emån – övre delen

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 23 norrut mot Oskarshamn cirka 2 kilometer, sväng vänster och kör väg mot Drageryd - Blankan.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, björkna, sarv, sutare, färna, benlöja, ål, mal, öring

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, sutare, ål

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete och fluga.

Fredade fiskarter: Turistfiskekortet är inte giltigt för fiske efter öring. Mal är fridlyst. Fångad öring och mal skall omgående släppas tillbaka i ån.

Fredade områden: För strandfiske utmed Emåns västra sida på sträckan från Dalby till Blankaströms kraftstation erfordras markägarens tillåtelse. Denna sträcka är markerad på åkartan. Däremot är fiske från båt och kanot tillåtet inom denna sträcka utan särskilt medgivande.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Emån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Övrigt: Beträd ej åkrar med växande gröda och var varsam med inhägnader. Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för jordbruk eller övrig trafik.

Feresjön

Vägbeskrivning: Från Fagerhult: Kör söderut genom samhället, sväng höger vid fyrvägskors och kör väg 23 mot Åseda ca 0,6 km, sväng vänster och kör väg mot Uddaryd - Övraholm ca 1,5 km, tag vänster mot Sjöborgen. 

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, gös, mört, braxen, benlöja, sutare 

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre 

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd. Maximalt 2 stycken fiskespön får användas samtidigt. 

Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 centimeter skall återsättas i sjön. 

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Feresjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. 

Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring sjön. 

Grytsjön

Vägbeskrivning: Från Grönskåra: Vid fyrvägskorsning i Grönskåra kör väg 125 mot Alsterbro cirka 5 kilometer, sväng vänster och kör väg mot Bjärshult cirka 2 kilometer, sväng vänster vid skylt Dalströmsvägen.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, sutare, lake, ål

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Grytsjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Kiasjön

Vägbeskrivning: Från Fagerhult: Kör söderut genom samhället, sväng höger vid fyrvägskors och kör väg 23 mot Åseda cirka 0,6 kilometer, sväng vänster in på väg mot Uddaryd. 

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, gös, mört, braxen, benlöja, sutare, gärs 

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre, gös 

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd. Maximalt 2 stycken fiskespön får användas samtidigt. 

Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 centimeter skall återsättas i sjön. 

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Kiasjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. 

Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring sjön. 

Mörtesjö

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar cirka 1 kilometer, sväng höger och kör väg mot Allgunnen - Aboda klint cirka 10 km, vid fyrvägskors i Sinnerbo sväng höger och kör mot Grönskåra cirka 5 kilometer. 

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, sutare, ål 

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre 

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd. 

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Mörtesjö utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. 

Kleven/Kvillern

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar cirka 1 kilometer, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen - Aboda klint cirka 12 kilometer, håll höger vid vägkors i Allgunnen och fortsätt väg mot Aboda Klint - Kråksmåla cirka 1,5 kilometer, sväng höger mot Aboda Klint. 

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, benlöja, gärs, ål 

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre, mört 

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd. 

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring sjöarna utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. 

Kvarnsjön

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö cirka 9 kilometer, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra cirka 9 kilometer och sjön ligger på vänster sida.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, gös, mört, braxen, benlöja, lake, ål

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd.

Minimimått: Fångad gös med längd under 40 centimeter skall återsättas i sjön.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Kvarnsjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Lilla Sinnern

Vägbeskrivning: Från Ruda: Kör norrut genom samhället, sväng vänster och kör väg mot Allgunnen cirka 6 kilometer och sjön ligger på höger sida av vägen.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, björkna, sarv, benlöja, sutare, gärs, ål

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, sarv

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Lilla Sinnern utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Stora Sinnern

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar cirka 1 kilometer, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen - Aboda Klint cirka 8 kilometer och sjön dyker upp på vänster sida.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, björkna, sarv, benlöja, sutare, gärs, siklöja, lake, ål

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre, mört, sarv

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Stora Sinnern utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Stuguthyrning vid Sinnern: www.sinnern.se

Skiresjö

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö cirka 9 kilometer, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra cirka 7 kilometer, sväng vänster väg mot Bössehäll.

Fiskbestånd: 

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Skiresjö utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Sävsjön

Vägbeskrivning: Från Grönskåra: Vid fyrvägskorsning i Grönskåra kör väg 125 mot Alsterbro cirka 5 kilometer, sväng vänster och kör väg mot Bjärshult cirka 2 kilometer, sväng vänster vid skylt Dalströmsvägen.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, ål

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd.
Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Sävsjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Välen

Vägbeskrivning: Från Fagerhult: Kör norrut genom samhället, vik in på väg mot Virserum och kör 1 kilometer, sväng vänster väg ned mot Välenbadet.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, gös, mört, benlöja, sutare, ruda, lake

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Välen utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Övrigt: Fiske från båt under tiden den förs fram med motor är förbjudet.

Älmten

Vägbeskrivning: Från Fagerhult: Vid kyrkan i Fagerhult, sväng höger och kör väg mot Farshult cirka 3 kilometer och sjön dyker upp på höger sida.

Vid denna sjö är det möjligt att fiska från rullstol.

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, mört, benlöja, ruda, sutare, gärs, lake, ål

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre, mört, sutare

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd.

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Älmten utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.

Öasjön och Yttran

Vägbeskrivning: Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö cirka 9 kilometer, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra cirka 7 kilometer, sväng vänster mot Bössehäll. 

Fiskbestånd:

Fiskarter: Gädda, abborre, gös, mört, braxen, benlöja, lake, ål 

Dominerande fiskarter: Gädda, abborre 

Fiskeregler:

Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap det vill säga spinn, mete, fluga samt dragrodd. 

Minimimått: Fångad gös med längd under 40 centimeter skall återsättas i sjön. 

Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring sjöarna utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.