Telefon: 0491-215 35

Gatuadress: Storgatan 15

Postort: 579 30 Högsby

E-post: info@emagarden.se

Webbsida: 

www.emagarden.se