Kommunen har även behov att besluta om andra styrande dokument för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat. Från och med den 1 januari 2013 ska kommunens styrande dokument vara lättillgängliga på kommunens hemsida. Nedan kan du hitta gällande styrande dokument för Högsby kommun.

Arbetsmarknad

Avgifter

Bolagsordningar och ägardirektiv

Delegationsordningar

Ekonomi

Förtroendevalda

Inköp, entreprenad, uthyrning och upphandling

IT, dataskydd, integritet

Kommunikation

Krisberedskap

Miljö

Mål

Ordningsföreskrifter

Personal och arbetsmiljö

Reglementen

Renhållningsordning

Räddningstjänst

Samhällsplanering

Övriga policys, planer, strategier med mera