Fritidshem från förskoleklass till skolår 6 ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

(Skollagen 14 kap. 2 §, Utbildningens syfte)

Våra fritidshem

Högsby

Fritidshem Rönnen
Fröviskolan, Frövivägen
579 32 Högsby

Telefon: 0491-291 93

ronnen@skolan.hogsby.se 

Fritidshem Kristallen
Fröviskolan, Frövivägen
579 32 Högsby

Telefon: 0491-294 46

kristallen@skolan.hogsby.se 

Berga

Fritidshem Kojan
Postadress:
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress:
Västergatan 24
579 40 Berga

Telefon: 0491-293 10

kojan@skolan.hogsby.se

Fagerhult

Fritidshem Enen
Skolvägen 9
570 72 Fagerhult

Telefon: 0481-715 17

Fax: 0481-715 10

fagerhult@skolan.hogsby.se

Fågelfors

Fritidshem Hallonet
Postadress:
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress:
Klobovägen 1
570 75 Fågelfors

Telefon: 0491-296 06

fagelfors@skolan.hogsby.se

Ruda/Långemåla

Fritidshem Kotten
Skolgatan
570 76 Ruda

Telefon: 0491-294 09

kotten@skolan.hogsby.se

Fristående förskola och pedagogisk verksamhet

Fristående förskola och pedagogisk verksamhet förskolan Juvelernas Hus i Ruda, och förskolan Prästkragen, Juvelernas Hus i Högsby

Kanalgatan 2
579 71 Ruda

Telefon: 0491-223 55

maggan@juvelernashus.se