Fritidshem från förskoleklass till skolår 6 ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassad grundskola, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

(Skollagen 14 kap. 2 §, Utbildningens syfte)

Våra fritidshem

Högsby

Fritidshem Rönnen
Fröviskolan, Frövivägen
579 32 Högsby

Telefon: 010-356 53 05

ronnen@skolan.hogsby.se 

Fritidshem Kristallen
Fröviskolan, Frövivägen
579 32 Högsby

Telefon: 010-356 53 06

kristallen@skolan.hogsby.se 

Berga

Fritidshem Kojan
Postadress:
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress:
Västergatan 24
579 40 Berga

Telefon: 010-356 55 02

kojan@skolan.hogsby.se

Fagerhult

Fritidshem Enen
Skolvägen 9
579 94 Fagerhult

Telefon: 010-35 65 31

fagerhult@skolan.hogsby.se

Fågelfors

Fritidshem Hallonet
Postadress:
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress:
Klobovägen 1
579 72 Fågelfors

Telefon: 010-356 55 46

fagelfors@skolan.hogsby.se

Ruda/Långemåla

Fritidshem Kotten
Skolgatan
579 71 Ruda

Telefon: 010-356 55 18

kotten@skolan.hogsby.se

Fristående förskola och pedagogisk verksamhet

Fristående förskola och pedagogisk verksamhet förskolan Juvelernas Hus i Ruda, och förskolan Prästkragen, Juvelernas Hus i Högsby

Kanalgatan 2
579 71 Ruda

Telefon: 0491-223 55

maggan@juvelernashus.se