Fröviskolan ligger i Högsby och är kommunens största F-5 skola. Vi har ett fritidshem som är uppdelat på två avdelningar; Rönnen och Kristallen. Skolan ligger centralt belägen i korsningen Växjövägen - Oskarshamnsvägen.

På skolområdet finns även kommunens 6-9 skola och en av kommunens förskolor vilket gör att barn och elever i olika åldrar befinner sig samtidigt på skolområdet under dagen.

Att skapa goda förutsättningar för det vardagliga skolarbetet är prioriterat i organisationen.

Verksamhetsidé

Att leda eleverna framåt i skolarbetet på ett sätt som ger dem de grundläggande färdigheterna för att själva kunna ta ansvar för sitt lärande.

En blandning av kunskapsförmedling och handledning vid eget arbete är vårt recept.

Kopplingen mellan elevinflytande och elevansvar skall gå som en röd tråd genom verksamheten.

Postadress

Högsby kommun
Fröviskolan F-5
57980 Högsby

Besöksadress

Fröviskolan
Frövivägen 3B
579 32 HÖGSBY

Telefonnummer

  • Fritidshemmet avdelning Rönnen: 010-356 53 05, 070-290 14 84
  • Fritidshemmet avdelning Kristallen: 010-356 53 06, 070- 559 29 80
  • Speciallärare: 010-356 53 12, 070-290 12 75
  • Personalrum: 010-356 53 00