Kommunledningsutskottet

Ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet för tiden 2023 – 2026 är:

Ledamöter

 • (S) Jonas Erlandsson
 • (C) Per Gröön
 • (KD) Lars Elmborg

Ersättare

 • (S) Marinett Målberg
 • (C) Birgitta Bom
 • (SD) Leif Gustafsson

Ordförande: Jonas Erlandsson (S)

Vice ordförande: Lars Elmborg (KD)

Socialutskottet och socialutskottets myndighetsutövning

Ledamöter och ersättare i socialutskottet och socialutskottets myndighetsutövning för tiden 2023 – 2026 är:

Ledamöter

 • (S) Diana Bergeskans
 • (C) Kerstin Karlström
 • (M) Anders Svensson

Ersättare

 • (S) Axel Jonsson
 • (C) Birgitta Bom
 • (SD) Sven Flink

Ordförande: Diana Bergeskans (S)

Vice ordförande: Anders Svensson (M)

Utbildningsutskottet

Ledamöter och ersättare i utbildningsutskottet för tiden 2023 – 2026 är:

Ledamöter

 • (S) Daniela Morodan
 • (C) Mahmoud Al Mokdad
 • (KD) Heléne Danielsson  

Ersättare

 • (V) Amara Höstblom
 • (C) Birgitta Bom
 • (M) Matilda Bladås

Ordförande: Mahmoud Al Mokdad (C)

Vice ordförande: Heléne Danielsson (KD)