Kommunledningsutskottet

Ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter
(C) Stihna Johansson Evertsson   
(M) Anders Svensson
(S) Jonas Erlandsson

Ersättare
(C) Lina Danlid Burke
(S) Linda Robertsson
(S) Catarina Thunberg

Ordförande: Stihna Johansson Evertsson (C)
Vice ordförande: Jonas Erlandsson (S)

Sammanträdesdagar 2020:
22 januari, 4 februari, 10 mars, 21 april, 12 maj, 2 juni, 18 augusti, 15 september, 6 oktober, 4 november och 8 december. 

Socialutskottet

Ledamöter och ersättare i socialutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter
(M) Marcus Schön        
(C) Kerstin Karlström
(S) Diana Bergeskans

Ersättare
(KD) Heléne Danielsson 
(S) Torbjörn Carlreus
(S) Ingrid Axelsson

Ordförande: Marcus Schön (M)
Vice ordförande: Diana Bergeskans (S)

Sammanträdesdagar 2020:
6 februari, 23 april, 3 juni, 17 september, 5 november, 3 december

Utbildningsutskottet

Ledamöter och ersättare i utbildningsutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter
(KD) Heléne Danielsson    
(C) Lina Danlid Burke
(S) Linda Robertsson

Ersättare
(C) Kerstin Karlström 
(S) Carl-Axel Blom
(S) Torbjörn Carlreus

Ordförande: Heléne Danielsson (KD)
Vice ordförande: Linda Robertsson (S)

Sammanträdesdagar 2020:
22 januari, 5 februari, 11 mars, 20 april, 13 maj, 16 juni, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november

Personalutskottet

Ledamöter och ersättare i personalutskottet för tiden 2019 - 2022 är: 

Ledamöter
(C) Mikael Jonnerby 
(KD) Heléne Danielsson     
(S) Magnus Gabrielsson

Ersättare
(C) Mahmoud Al Mokdad
(S) Carl-Axel Blom
(S) Per-Ola Herdinius

Ordförande: Mikael Jonnerby (C)
Vice ordförande: Magnus Gabrielsson (S)

Sammanträdesdagar 2020:
29 januari, 25 februari, 15 april, 18 augusti, 15 september, 3 november