Kommunledningsutskottet

Ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter

 • (C) Stihna Johansson Evertsson   
 • (M) Anders Svensson
 • (S) Jonas Erlandsson

Ersättare

 • (C) Lina Danlid Burke
 • (S) Linda Robertsson
 • (S) Catarina Thunberg

Ordförande: Stihna Johansson Evertsson (C)

Vice ordförande: Jonas Erlandsson (S)

Sammanträdesdagar 2021: 2 februari, 9 mars, 4 maj, 1 juni, 24 augusti, 14 september, 5 oktober, 9 november och 7 december. 

Socialutskottet

Ledamöter och ersättare i socialutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter

 • (M) Carl-Wiktor Svensson        
 • (C) Kerstin Karlström
 • (S) Diana Bergeskans

Ersättare

 • (KD) Heléne Danielsson 
 • (S) Torbjörn Carlreus
 • (S) Ingrid Axelsson

Ordförande: Carl-Wiktor Svensson (M)

Vice ordförande: Diana Bergeskans (S)

Sammanträdesdagar 2021: 4 februari, 27 april, 14 juni, 30 augusti, 11 oktober och 15 november.

Utbildningsutskottet

Ledamöter och ersättare i utbildningsutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter

(KD) Heléne Danielsson    
(C) Lina Danlid Burke
(S) Linda Robertsson

Ersättare

 • (C) Kerstin Karlström 
 • (S) Carl-Axel Blom
 • (S) Torbjörn Carlreus

Ordförande: Heléne Danielsson (KD)

Vice ordförande: Linda Robertsson (S)

Sammanträdesdagar 2021: 13 januari, 3 februari, 3 mars, 28 april, 11 maj, 2 juni, 1 september, 15 september, 6 oktober, 10 november och 8 december.

Personalutskottet

Ledamöter och ersättare i personalutskottet för tiden 2019 - 2022 är: 

Ledamöter

 • (C) Mikael Jonnerby 
 • (KD) Heléne Danielsson     
 • (S) Magnus Gabrielsson

Ersättare

 • (C) Mahmoud Al Mokdad
 • (S) Carl-Axel Blom
 • (S) Per-Ola Herdinius

Ordförande: Mikael Jonnerby (C)

Vice ordförande: Magnus Gabrielsson (S)

Sammanträdesdagar 2021: 14 januari, 16 februari, 11 mars, 12 maj, 24 augusti, 14 september, 9 november.