Kommunledningsutskottet

Ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter
(C) Stihna Johansson Evertsson   
(M) Anders Svensson
(S) Jonas Erlandsson

Ersättare
(C) Lina Danlid Burke
(S) Linda Robertsson
(S) Catarina Thunberg

Ordförande: Stihna Johansson Evertsson (C)
Vice ordförande: Jonas Erlandsson (S)

Sammanträdesdagar 2021:
2 februari, 9 mars, 4 maj, 1 juni, 24 augusti, 14 september, 5 oktober, 9 november och 7 december. 

Socialutskottet

Ledamöter och ersättare i socialutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter
(M) Carl-Wiktor Svensson        
(C) Kerstin Karlström
(S) Diana Bergeskans

Ersättare
(KD) Heléne Danielsson 
(S) Torbjörn Carlreus
(S) Ingrid Axelsson

Ordförande: Carl-Wiktor Svensson (M)
Vice ordförande: Diana Bergeskans (S)

Sammanträdesdagar 2021:
4 februari, 27 april, 14 juni, 16 september och 11 november

Utbildningsutskottet

Ledamöter och ersättare i utbildningsutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter
(KD) Heléne Danielsson    
(C) Lina Danlid Burke
(S) Linda Robertsson

Ersättare
(C) Kerstin Karlström 
(S) Carl-Axel Blom
(S) Torbjörn Carlreus

Ordförande: Heléne Danielsson (KD)
Vice ordförande: Linda Robertsson (S)

Sammanträdesdagar 2021:
13 januari, 3 februari, 3 mars, 28 april, 11 maj, 2 juni, 1 september, 15 september, 6 oktober, 10 november och 8 december.

Personalutskottet

Ledamöter och ersättare i personalutskottet för tiden 2019 - 2022 är: 

Ledamöter
(C) Mikael Jonnerby 
(KD) Heléne Danielsson     
(S) Magnus Gabrielsson

Ersättare
(C) Mahmoud Al Mokdad
(S) Carl-Axel Blom
(S) Per-Ola Herdinius

Ordförande: Mikael Jonnerby (C)
Vice ordförande: Magnus Gabrielsson (S)

Sammanträdesdagar 2021:
14 januari, 16 februari, 11 mars, 12 maj, 24 augusti, 14 september, 9 november