Kommunledningsutskottet

Ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter

 • (C) Stihna Johansson Evertsson   
 • (M) John Friberg
 • (S) Jonas Erlandsson

Ersättare

 • (C) Per Gröön
 • (S) Linda Robertsson
 • (S) Catarina Thunberg

Ordförande: Stihna Johansson Evertsson (C)

Vice ordförande: Jonas Erlandsson (S)

Sammanträdesdagar 2022: 18 januari, 1 februari, 1 mars, 4 april, 10 maj, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 4 oktober, 25 november och 5 december. 

Socialutskottet och socialutskottets myndighetsutövning

Ledamöter och ersättare i socialutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter

 • (M) Anders Svensson        
 • (C) Kerstin Karlström
 • (S) Diana Bergeskans

Ersättare

 • (KD) Heléne Danielsson 
 • (S) Torbjörn Carlreus
 • (S) Ingrid Axelsson

Ordförande: Anders Svensson (M)

Vice ordförande: Diana Bergeskans (S)

Sammanträdesdagar 2022: 10 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 18 maj, 14 juni, 22 augusti, 22 september, 4 oktober, 21 november och 5 december.

Utbildningsutskottet

Ledamöter och ersättare i utbildningsutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter

 • (KD) Heléne Danielsson   
 • (C) Lina Danlid Burke
 • (S) Linda Robertsson

Ersättare

 • (C) Kerstin Karlström 
 • (S) Carl-Axel Blom
 • (S) Torbjörn Carlreus

Ordförande: Heléne Danielsson (KD)

Vice ordförande: Linda Robertsson (S)

Sammanträdesdagar 2022: 2 februari, 2 mars, 6 april, 11 maj, 8 juni, 7 september, 5 oktober, 23 november och 14 december.

Personalutskottet

Ledamöter och ersättare i personalutskottet för tiden 2019 - 2022 är: 

Ledamöter

 • (C) Mikael Jonnerby 
 • (KD) Heléne Danielsson     
 • (S) Magnus Gabrielsson

Ersättare

 • (C) Mahmoud Al Mokdad
 • (S) Carl-Axel Blom
 • (S) Per-Ola Herdinius

Ordförande: Mikael Jonnerby (C)

Vice ordförande: Magnus Gabrielsson (S)

Sammanträdesdagar 2022: 17 januari, 3 februari, 3 mars, 12 maj, 22 september, 21 november.