Kommunledningsutskottet

Ledamöter och ersättare i kommunledningsutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter
(C) Stihna Johansson Evertsson   
(M) Anders Svensson
(S) Jonas Erlandsson

Ersättare
(C) Lina Danlid Burke
(S) Linda Robertsson
(S) Catarina Thunberg

Ordförande: Stihna Johansson Evertsson (C)
Vice ordförande: Jonas Erlandsson (S)

Sammanträdesdagar 2019:
22 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 11 juni, 21 augusti, 10 september, 8 oktober, 18 november och 10 december. 

Socialutskottet

Ledamöter och ersättare i socialutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter
(M) Marcus Schön        
(C) Kerstin Karlström
(S) Diana Bergeskans

Ersättare
(KD) Heléne Danielsson 
(S) Torbjörn Carlreus
(S) Ingrid Axelsson

Ordförande: Marcus Schön (M)
Vice ordförande: Diana Bergeskans (S)

Sammanträdesdagar 2019:
7 februari, 11 april, 13 juni, 5 september, 7 november

Utbildningsutskottet

Ledamöter och ersättare i utbildningsutskottet för tiden 2019 - 2022 är:

Ledamöter
(KD) Tuva Bojstedt   
(C) Lina Danlid Burke
(S) Linda Robertsson

Ersättare
(C) Kerstin Karlström 
(S) Carl-Axel Blom
(S) Torbjörn Carlreus

Ordförande: Tuva Bojstedt (KD)
Vice ordförande: Linda Robertsson (S)

Sammanträdesdagar 2019:
16 januari, 6 februari, 6 mars, 17 april, 17 maj, 21 augusti, 11 september, 13 november

Personalutskottet

Ledamöter och ersättare i personalutskottet för tiden 2019 - 2022 är: 

Ledamöter
(C) Mikael Jonnerby 
(KD) Heléne Danielsson     
(S) Magnus Gabrielsson

Ersättare
(C) Mahmoud Al Mokdad
(S) Carl-Axel Blom
(S) Per-Ola Herdinius

Ordförande: Mikael Jonnerby (C)
Vice ordförande: Magnus Gabrielsson (S)

Sammanträdesdagar 2019:
16 januari, 5 februari, 6 mars, 8 maj, 11 september, 13 november