Här kan du läsa Högsby kommuns vision samt om hur arbetet med den nya visionen för Högsby kommun har fortlöpt.

Högsby kommun 2025

Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna. En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling.

Här hittar du en analys som SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, har gjort om små kommuners utmaningar:

SNS Analys nr 26. Strategier för att möta småkommunernas utmaningar