Grundläggande nivå

Svenska/Svenska som andraspråk, delkurs 1

100

Svenska/Svenska som andraspråk, delkurs 2

200

Svenska/Svenska som andraspråk, delkurs 3

200

Svenska/Svenska som andraspråk, delkurs 4

200

Engelska, delkurs 1

100

Engelska, delkurs 2

100

Engelska, delkurs 3

200

Engelska, delkurs 4

200

Gymnasial nivå

Svenska/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100