Försörjningsstödet ska täcka kostnader för livsmedel, lek och fritid, förbrukningsvaror, personlig hygien, kläder och skor, dagstidning, telefon- och TV-avgift.

Du kan även få försörjningsstöd till kostnader för boende, el, hemförsäkring, arbetsresor, läkarvård, receptbelagd medicin, akut tandvård och fackföreningsavgift. Utöver detta kan du och din familj ansöka om pengar till glasögon och tandvård.

Storleken på försörjningsstödet baserar sig på den så kallade riksnormen som är gemensam för alla kommuner. Riksnormen beslutas av regeringen.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats om riksnormen för försörjningsstöd

Godtagbara bostadskostnader per månad (år 2023):   

Familjemedlemmar

Högsta godtagbara hyra

1 vuxen

4 474 

2 vuxna

5 581

1-2 vuxna, 1 barn

6 192

1-2 vuxna, 2 barn

7 416

1-2 vuxna, 3 barn

8 046

1-2 vuxna, 4 barn

8 650

1-2 vuxna, 5 barn eller fler

9 255