För dig som funderar på att bygga nytt kan vi erbjuda lediga och byggklara tomter i alla våra tätorter. Det finns möjligheter även för den som vill bosätta sig lite utanför samhället eller bygga ett fritidshus.

För att göra processen smidig för dig som fastighetsägare, har vi sammanställt övergripande information om markanvändning och fastighetsförvaltning. Läs gärna mer under flikarna.

För fastighetsärenden som inte rör kommunens mark hänvisar vi till Lantmäteriet som hanterar avstyckningar, regleringar, gränsfrågor, gemensamhetsanläggningar med mera.

Kontakta Miljö- och byggkontoret

För att få mer information eller för att diskutera dina projektidéer, är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret. Vi finns till hands för att svara på dina frågor, ge dig råd och hjälpa dig genom ansökningsprocessen. Snabbaste svarsvägen är via vår e-mail miljoochbygg@hogsby.se