För information om respektive taxa eller avgift för 2024, välj rubrik i menyraden till vänster.

Taxor som gäller vatten och avlopp samt avfall och återvinning är länkade till Östra Smålands Kommunalteknikförbunds webbplats