För information om respektive taxa eller avgift, välj rubrik i menyn. Taxor som rör vatten och avlopp samt avfall och återvinning är länkade till Östra Smålands Kommunalteknikförbunds webbplats