Verksamheten som är avgiftsfri, följer skolans terminstider och organiseras utifrån varje förskolas förutsättningar, det vill säga under vilken tid på dagen och hur många dagar i veckan som förskolan ska pågå.

Syftet med den avgiftsfria allmänna förskolan är att alla barn ska kunna få ta del av pedagogisk stimulans och gruppgemenskap.

För de som redan har plats inom barnomsorgen, tas avgift ut endast till den del av omsorgstiden som överstiger 15 timmar/vecka under läsåret. Detta sker genom att avgiften reduceras med 3/9-delar.

Barn erbjuds plats från och med höstterminen det år då de fyller tre år.