Kulturbruket huserar sedan hösten 2023, förutom på scenen i Högsby sporthall, också i Fröviskolans musiksalar på Länsmansvägen 2. Detta för att komma närmare eleverna och få ett tätare samarbete med skolan.

Mer om Kulturbruket

Utbudet är varierande, och kan skilja sig lite från termin till termin, men det finns en ständig strävan efter utveckling och att ge kvalitet till den som vill gå hos Kulturbruket. Välj kurs i menyn för att läsa mer!

Avgift och maxtaxa, för barn boende i Högsby kommun:

 • Terminsavgiften är 400 kronor per barn och aktivitet.
 • Maxtaxan är 800 kronor per familj och termin.
 • Gratis första terminen.
 • Varje barn i familjen kan delta i upp till två aktiviteter per termin.
 • För att maxtaxan ska fungera krävs det att samma vårdnadshavare betalar för samtliga aktiviteter och barn i familjen.
 • Gäller från den 1 januari 2024.

Avgift för barn boende utanför Högsby kommun:

 • Terminsavgiften är 600 kronor per barn och aktivitet och omfattas inte av maxtaxan eller gratis första termin.

Anmälan och betalning:

Ska ske via Högsby kommuns e-tjänst, om inte särskilda skäl kan redovisas. E-legitimation krävs. Betalning sker i e-tjänsten med kort. Måste genomföras av målsman.

 • Adress till nyanmälan: minasidor.hogsby.se/nyanmalan_kulturskolan
 • Adress till avanmälan: minasidor.hogsby.se/avanmalan_kulturskolan
 • Vad gäller betalning skickas det ut påminnelser automatiskt via e-tjänsten. För vårterminen 2024 kommer första påminnelsen den 23 februari och sedan ska betalningen ske inom 72 timmar.
 • Fakturor skickas i undantagsfall efter att vårdnadshavare varit i kontakt med företrädare för Kulturbruket.