Kulturbrukets danskurser hålls på scenen i Högsby sporthall, Fröviskolan. Musikundervisning sker för närvarande i Missionskyrkan på Skolgatan 16 på grund av ventilationsbyte på Fröviskolan. Musikundervisning sker även på Fagerhults skola.

Mer om Kulturbruket

Utbudet är varierande, och kan skilja sig lite från termin till termin, men det finns en ständig strävan efter utveckling och att ge kvalitet till den som vill gå hos Kulturbruket. Välj kurs i menyn för att läsa mer!

Avgift och maxtaxa, för barn boende i Högsby kommun:

 • Terminsavgiften är 400 kronor per barn och aktivitet.
 • Maxtaxan är 800 kronor per familj och termin.
 • Varje barn i familjen kan delta i upp till två aktiviteter per termin.
 • För att maxtaxan ska fungera krävs det att samma vårdnadshavare betalar för samtliga aktiviteter och barn i familjen.
 • Gäller från den 1 januari 2024.

Avgift för barn boende utanför Högsby kommun:

 • Terminsavgiften är 600 kronor per barn och aktivitet och omfattas inte av maxtaxan.

Anmälan och betalning:

Ska ske via Högsby kommuns e-tjänst, om inte särskilda skäl kan redovisas. E-legitimation krävs. Betalning sker i e-tjänsten med kort. Måste genomföras av målsman.

 • Adress till nyanmälan: minasidor.hogsby.se/nyanmalan_kulturskolan
 • Adress till avanmälan: minasidor.hogsby.se/avanmalan_kulturskolan
 • För befintliga elever i Kulturbruket gäller följande:
  Den 20 maj skickar Kulturbruket ett meddelande med ett erbjudande om att till höstterminen fortsätta i den aktuella undervisningsgruppen. Vårdnadshavare måste bekräfta platsen och betala terminsavgiften inom 120 timmar, annars stryks barnet från undervisningen, och undervisningsplatsen kan ges till ett annat barn som är i kö. Den 8 januari skickar vi ut ett motsvarande meddelande för vårterminen. Det är vårdnadshavare som har ansvar för att barnet är inskrivet i rätt kurs. Är du osäker kring detta, kontakta Kulturbruket.
 • För nya elever i Kulturbruket gäller följande:
  Du som vårdnadshavare kan anmäla ditt barn till Kulturbrukets kurser till och med den 27 september för höstterminen och den 25 februari för vårterminen. Detta gör du via e-tjänsten minasidor.hogsby.se/nyanmalan_kulturskolan. Vill barnet påbörja kurserna efter dessa datum, vänligen kontakta Kulturbruket.

Tidigare var elevens första termin för en kurs kostnadsfri, men den möjligheten är efter ett politiskt beslut borttagen från och med den 22 april 2024.