Kulturbruket huserar sedan hösten 2021 nu även i Maggans hus i Högsby. Vårt mål med huset är att skapa en kreativ plats i Högsby där du som ung i Högsby får chans att gå kurser, arrangera spelningar/dansarrangemang med mera. 

Nyheter

2021-08-25:

Ny musikledare i kommunen

Julia Wiel Fredén är ny musikledare i Högsby kommun. Hon är projektanställd på 50 procent under perioden 20 augusti 2021 till 19 juni 2022 för att jobba med Kulturbruket. 

Telefon: 072-204 23 43 

2021-01-18:

Information från Kulturbruket

Mer om Kulturbruket

Utbudet är varierande, och kan skilja sig lite från termin till termin, men det finns en ständig strävan efter utveckling och att ge kvalitet till den som vill gå hos Kulturbruket. Välj kurs i menyn för att läsa mer!

Terminsavgiften är 360 kr/elev/kurs om inget annat anges. Deltagare från annan kommun i mån av plats, terminsavgift 500 kronor per termin/kurs. 

E-tjänster för anmälan och avanmälan

Nytt sedan höstterminen 2018 är att anmälan till Kulturbruket går via vår nya e-tjänst som finns under ”Mina sidor” här på hogsby.se. För att kunna göra anmälan krävs att målsman har e-legitimation. Den som saknar e-legitimation och inte kan skaffa det av någon anledning får ta kontakt med oss.

Det här anmälningsförfarandet är en del i vårt utvecklingsarbete och är i första hand till för att göra det enklare och mer tillgängligt för den som vill söka, men också för att eliminera säkerhetsrisker och felskrivningar samt att underlätta vår egen handläggning.

Anmälningar och avanmälningar till kurser

Kulturbruket – rutiner och regeländringar från och med den 1 januari 2020

Befintliga elever:

 • Som vill fortsätta samma kurs nästa termin förlängs automatiskt. Betalning ska ske mellan den 1 och 20 januari för vårterminen samt mellan den 1 juni och 25 augusti för höstterminen.
 • Som vill avsluta sin kurs ska göra en avanmälan senast den 20 januari för vårterminen eller den 25 augusti för höstterminen.
 • Som vill/är tvungna att byta kurs behöver göra både avanmälan från befintlig kurs och nyanmälan till den nya kursen också enligt datumen ovan. Kulturbruket kan hjälpa er med detta vid förfrågan.

Nya elever för terminen:

 • Får, efter anmälan, besked om plats kan erbjudas samt information om betalning.
 • Som tackar ja till sin plats är betalningsskyldiga. Avanmälan går att göra också i detta läge men betalningsskyldigheten finns kvar.
 • Som aldrig tidigare gått på Kulturbruket får en gratis första termin för upp till två aktiviteter/barn. Har barnet exempelvis gått på dans och sedan vill testa gitarr räknas det inte som helt ny aktivitet.

Avgift och maxtaxa, för barn boende i Högsby kommun:

 • Terminsavgiften är 360 kronor/barn och aktivitet.
 • Maxtaxan är 700 kronor/familj och termin.
 • Varje barn i familjen kan delta i upp till två aktiviteter per termin.
 • För att maxtaxan ska fungera krävs det att samma person/förälder betalar för samtliga aktiviteter och barn i familjen.
 • Gäller från den 1 januari 2021.

Avgift för barn boende utanför Högsby kommun:

 • Terminsavgiften är 500 kronor/barn och aktivitet och omfattas inte av maxtaxan.

Anmälan och betalning:

Ska ske via Högsby kommuns e-tjänst, om inte särskilda skäl kan redovisas. E-legitimation krävs. Betalning görs i e-tjänsten med kort. Måste genomföras av målsman.