Kulturbruket huserar sedan hösten 2021 nu även i Maggans hus i Högsby. Vårt mål med huset är att skapa en kreativ plats i Högsby där du som ung i Högsby får chans att gå kurser, arrangera spelningar/dansarrangemang med mera. 

Mer om Kulturbruket

Utbudet är varierande, och kan skilja sig lite från termin till termin, men det finns en ständig strävan efter utveckling och att ge kvalitet till den som vill gå hos Kulturbruket. Välj kurs i menyn för att läsa mer!

Terminsavgiften är 360 kr/elev/kurs om inget annat anges. Deltagare från annan kommun i mån av plats, terminsavgift 500 kronor per termin/kurs. 

Avgift och maxtaxa, för barn boende i Högsby kommun:

  • Terminsavgiften är 360 kronor/barn och aktivitet.
  • Maxtaxan är 700 kronor/familj och termin.
  • Varje barn i familjen kan delta i upp till två aktiviteter per termin.
  • För att maxtaxan ska fungera krävs det att samma person/förälder betalar för samtliga aktiviteter och barn i familjen.
  • Gäller från den 1 januari 2021.

Avgift för barn boende utanför Högsby kommun:

  • Terminsavgiften är 500 kronor/barn och aktivitet och omfattas inte av maxtaxan.

Anmälan och betalning:

Ska ske via Högsby kommuns e-tjänst, om inte särskilda skäl kan redovisas. E-legitimation krävs. Betalning görs i e-tjänsten med kort. Måste genomföras av målsman.