---

2023-06-21:

Information angående Gösjön: Hopptornets översta avsatser avstängda på grund av att bottendjupet är för grunt och måste åtgärdas enligt besiktning. 

Information regarding Gösjön: The top ledges of the diving tower closed due to the bottom depth being too shallow and must be repaired according to inspection.

/Kultur och Fritid, Högsby kommun

---

Kommunen är ansvarig för provtagning av alla kommunala badplatser. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. Analysresultaten rapporteras in på "Badplatsen", där allmänheten kan se vattenkvaliteten vid senaste provtagningen.

Badplatsen

Har du frågor, kontakta Miljö- och byggkontoret i Högsby kommun.

Mer information och hitta badplatser

På webbplatsen Badplatsen, hos Havs- och vattenmyndigheten, kan du söka efter information om badplatser. Du kan också söka och visa badplatser i en viss kommun.

Badplatsen

Foto: Jens Gustafsson