Kommunen är ansvarig för provtagning av alla kommunala badplatser. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. Analysresultaten rapporteras in på "Badplatsen", där allmänheten kan se vattenkvaliteten vid senaste provtagningen.

Badplatsen

Har du frågor, kontakta Miljö- och byggkontoret i Högsby kommun.

Mer information och hitta badplatser

På webbplatsen Badplatsen, hos Havs- och vattenmyndigheten, kan du söka efter information om badplatser. Du kan också söka och visa badplatser i en viss kommun.

Badplatsen

Foto: Jens Gustafsson