---

2023-06-21:

Information angående Gösjön: Hopptornets översta avsatser avstängda på grund av att bottendjupet är för grunt och måste åtgärdas enligt besiktning. 

Information regarding Gösjön: The top ledges of the diving tower closed due to the bottom depth being too shallow and must be repaired according to inspection.

/Kultur och Fritid, Högsby kommun

---

Kommunen är ansvarig för provtagning av alla kommunala badplatser. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst tre till fyra gånger per badsäsong. Analysresultaten rapporteras in på "Badplatsen", där allmänheten kan se vattenkvaliteten vid senaste provtagningen.

Badplatsen

Mer information och hitta badplatser

På webbplatsen Badplatsen, hos Havs- och vattenmyndigheten, kan du söka efter information om badplatser. Du kan också söka och visa badplatser i en viss kommun.

Badplatsen