Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som finns i lag och förordning, samt bestämmelserna i Reglemente för trafiknämnden i Högsby kommun.

Trafiknämnden utgörs av de representanter kommunfullmäktige utser som ledamöter i Östra Smålands kommunalteknikförbund, ÖSK, och består av fyra ledamöter samt fyra ersättare.