Högsby kommun har en inköpspolicy som stöd för inköp och upphandling. Inköpspolicyn revideras minst en gång per mandatperiod och finns i högra spalten. Som komplement till inköpspolicyn finns interna regler och riktlinjer för inköp och upphandling inom Högsby kommun.

Högsby kommuns upphandlingar annonseras på Mercell TendSign. För att hämta ut förfrågningsunderlag måste en användare skapas.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för all offentlig upphandling. 

Upphandlingsenhet

Högsby kommun ingår i en upphandlingssamverkan tillsammans med fem andra kommuner i Kalmar län (Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Hultsfred och Mönsterås). Västerviks kommun är värdkommun för upphandlingssamverkan och dit kan du vända dig med frågor kring kommunens upphandlingar och inköp.

Upphandlingsenheten ska för de sex kommunerna bland annat:

  • ta fram avtal för varor som köps frekvent och i stora kvantiteter
  • svara för specifika upphandlingar hos var och en av kommunerna
  • handlägga större upphandlingar för samtliga kommuner som ingår i samarbetet
  • medverka när en andra konkurrensutsättning görs.

På Västerviks kommuns webbplats finns kontaktuppgifter till medarbetarna på Upphandlingsenheten samt information om aktuella upphandlingar i Högsby kommun och de övriga kommuner som ingår i upphandlingssamverkan.

Planerade upphandlingar

Pågående upphandlingar