Läs sotningstaxan i sin helhet i dokumentet nedan:

Läs mer om frister för rengöring och sotning samt brandskyddskontroll i dokumenten nedan:

Läs mer om arbetsordning för rengöring, sotning och brandskyddskontroll i dokumentet nedan: