Familjehem

Ibland händer det saker som gör att barn inte kan bo hos sina föräldrar utan behöver bo i en annan familj. Det kan finnas flera skäl till det och behovet av bo i ett familjehem kan vara under kort eller lång tid.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är helt vanliga människor som har utrymme i sitt liv för att engagera sig i barn och ungdomar.

Ett familjehem kan vara en stor familj eller en ensamstående person. Ett familjehem kan bo i en lägenhet eller villa, bo i stan eller på landet. Det som är viktigt är att du känner dig trygg och nöjd med din livssituation.

Familjehemmets uppgift är att ta hand om barnet, men har även kontakt med barnets familj och andra viktiga personer runt barnet. Familjehemmet samarbetar även med förskola/skola, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. En viktig del i uppdraget är att ha ett samarbete med barnets biologiska föräldrar.

Det går inte säga hur länge ett barn behöver vara i ett familjehem. Ibland kan det handla om kort tid och ibland handlar det om hela barnets uppväxt.

Hur blir jag familjehem?

Om du vill bli familjehem kan du antingen ringa eller maila till familjehemssekreterare Kerstin Möller. Du når henne på 010-356 68 48 eller kerstin.moller@hogsby.se

Det går också bra att lämna en intresseanmälan via mininsats.se

När ni ansöker om att bli familjehem gör vår familjehemssekreterare en utredning där hen pratar med er alla i familjen och hälsar på er hemma. Under utredningstiden kommer ni bland annat prata om er aktuella situation, bakgrund och vad ni har för förväntningar på uppdraget.

Familjehemssekreteraren kommer också att begära in utdrag ur socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, Transportstyrelsens register, Kronofogden och Försäkringskassan. Familjehemssekretaren kommer också vilja prata med referenter.

Krav på er som familjehem

Ett familjehem kan som tidigare nämnts se ut på olika sätt. Det finns inga formella krav men vi vill att alla som bor i familjen fungerar väl och att det finns tid, utrymme och resurser för att ta emot ett barn i ert hem. Vi vill även att ni har erfarenhet av barn sedan tidigare och att ni har en ordnad ekonomi.

Hinder för att bli familjehem kan vara hög ålder, att det finns barn i familjen som är under två år, allvarlig sjukdom, upprepade separationer och ekonomiska problem.

Stöd, handledning och utbildning

Som familjehem i Högsby kommun kommer ni få möjlighet att gå utbildningen ”Ett hem att växa i” som kommer ge er verktyg i er roll som familjehem. Ni kommer även erbjudas handledning av erfaren personal när ni har placerade barn hos er.

Som familjehem ska ni aldrig behöva känna er ensamma om ni har funderingar eller tycker att någonting är svårt. Som familjehem kommer ni att både ha kontakt med familjehemssekreteraren och barnets socialsekreterare.

Individ- och Familjeomsorgen kommer även att anordna familjehemsträffar där ni som familjehem får möjlighet att byta erfarenhet med varandra.

Om det skulle uppkomma en akut situation på kvällar och helger kan ni alltid kontakta Sydostjouren för råd och stöd. Ni når dem på telefonnummer 020-45 39 00.

Avtal

När ett barn flyttar in i hos er skrivs ett avtal mellan er som familjehem och socialtjänsten. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning.

Arvode och ersättning

Den ekonomiska ersättningen varierar utifrån hur uppdraget ser ut. Ersättningen är dels kopplad till barnets ålder men även vilken arbetsinsats uppdraget kräver av familjehemmet. Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
  • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

Om det skulle vara så att socialtjänsten gör bedömningen att du behöver vara hemma med barnet under en begränsad tid och kan du få ersättning för förlorad inkomst.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj skiljer sig en del från att vara familjehem och många väljer att börja med att vara kontaktfamilj innan de blir familjehem.

En kontaktfamilj fungerar som en extra familj för barnet och en avlastning för föräldrarna. Barnet är i kontaktfamiljen en eller ett par gånger i månaden beroende på hur behovet ser ut. Det är alltid barnets behov som styr hur omfattande insatsen är.

Som kontaktfamilj får du ersättning precis som ett familjehem i form av omkostnadsersättning och arvode.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som träffar ett barn, ungdom eller vuxen en eller ett par gånger i veckan för att ge stöd. Det kan handla om att ge den enskilde möjlighet att få ett större socialt nätverk, komma iväg på fritidsintressen, gå på bio eller bara ta en fika.

Som kontaktperson har du rätt till ersättning i form av omkostnadsersättning och arvode.

Du behövs och tillsammans gör vi skillnad

Kontakta oss för att få veta mer.

Familjehemssekreterare Kerstin Möller

Telefon: 010-356 68 48

E-post: kerstin.moller@hogsby.se

Mer information om olika uppdrag hittar du också på familjehemsverige.se