Telefon: 076-838 23 36

Gatuadress: Bruksvägen 2, Björkshult

Postort: 579 93 Grönskåra

Facebook: Birgittas Café