Pris (kr)

Enhet

Match för förening inom kommunen

530

tillfälle

Match för föreningar från annan kommun

830

tillfälle

Träning för föreningar inom kommunen

220

tillfälle

Träning för föreningar från annan kommun

530

tillfälle

Högsby IK (skötselavtal, därav nolltaxa)

0

tillfälle

Ett tillfälle är 2 timmar.