Med maxtaxa menas en preciserad högsta avgift som kommunen får ta ut av den enskilde för till exempel hemtjänstinsatser och dagverksamhet. I maxtaxan finns även ett lägsta förbehållsbelopp som den enskilde ska ha kvar av sin inkomst innan kommunen får ta ut avgift för hemtjänst. Förbehållsbeloppet ska vara till för levnadskostnader, till exempel mat, kläder och förbrukningsvaror samt bostadskostnader.

En annan nyhet i och med maxtaxan var att den enskilde har rätt att överklaga beslutet om avgift. Hur mycket den enskilde ska betala, så kallat avgiftsutrymme varierar. Den som blir beviljad insatser kommer att få ett meddelande hem om hur stor avgiften blir.