Bevattningsförbudet i Björkshult och Grönskåra upphävs från och med den 6 oktober 2023

Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Kallelser

För att visa vad som är på gång i de olika nämnderna, utskotten och styrelserna, visar vi upp de punkter som kommer att behandlas på nästa möte i respektive nämnd/utskott/styrelse.

KLU 2023-10-03

Sammanträde med kommunledningsutskottet

Tid:   Tisdagen den 3 oktober 2023 kl 08.30

Plats: Kommunhusets tingssal

Sammanträde med Utbildningsutskottet

Tid: Tisdag den 3 oktober 2023  kl 09:00:00

Lokal: Fågelfors skola-Förskolan 9,00-11,00 därefter i Notariet

KF 2023-10-02

Sammanträde med kommunfullmäktige 

Tid:     Måndagen den 2 oktober 2023 kl 17.00 OBS Tiden!!

Plats:   Kommunhusets tingssal

KLU 2023-09-19

Sammanträde med kommunledningsutskottet 

Tid:     Tisdagen den 19 september 2023 kl 08.30

Plats:   Kommunhusets tingssal

KF 2023-09-04

Sammanträde med kommunfullmäktige

Tid:     Måndagen den 4 september 2023 kl 18.00

Plats:   Kommunhusets tingssal

MN 2023-08-29

Sammanträde med Myndighetsnämnden

Tid:     Tisdagen den 29 augusti 2023 kl 13:15

Plats:   Kommunhuset

KU 2023-08-23

Sammanträde med kommunledningsutskottet

Tid:     Onsdagen den 23 augusti 2023 kl 08.30

Plats:   Kommunhusets tingssal

SU 2023-08-22

Sammanträde med socialutskottet

Tid: tisdag den 22 augusti 2023 kl: 08.00

Plats: IFO-huset

Webbutveckling av Novitell AB