Kallelser

För att visa vad som är på gång i de olika nämnderna, utskotten och styrelserna, visar vi upp de punkter som kommer att behandlas på nästa möte i respektive nämnd/utskott/styrelse.

KS 2022-05-24

Sammanträde med kommunstyrelsen

Tid:     Tisdagen den 24 maj 2022 kl 08.30

Plats:   Kommunhusets tingssal

Trafiknämnden Högsby 2022-05-23

Sammanträde med Trafiknämnden Högsby

Tid:     Måndagen den 23 maj 2022 kl 11.00

Plats:   Sessionssalen, Hultsfred

Förbundsdirektionen ÖSK 2022-05-23

Sammanträde med förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

Tid:     Måndagen den 23 maj 2022 kl 09.00

Plats:   Sessionssalen, Hultsfred

Webbutveckling av Novitell AB