Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Kallelser

För att visa vad som är på gång i de olika nämnderna, utskotten och styrelserna, visar vi upp de punkter som kommer att behandlas på nästa möte i respektive nämnd/utskott/styrelse.

UU 2022-10-05

Sammanträde med utbildningsutskottet

Tid:     Onsdagen den 5 oktober 2022 kl 08.30

Plats:   Kommunhuset, Notariet

KLU 2022-10-04

Sammanträde med kommunledningsutskottet

Tid:     Tisdagen den 4 oktober 2022 kl 08.30

Plats:   Kommunhuset, Notariet

SU 2022-10-04

Sammanträde med socialutskottet

Tid:      tisdag den 4 oktober 2022 kl: 08.30

Plats:    Tingssalen

Webbutveckling av Novitell AB