Kallelser

För att visa vad som är på gång i de olika nämnderna, utskotten och styrelserna, visar vi upp de punkter som kommer att behandlas på nästa möte i respektive nämnd/utskott/styrelse.

KS 2024-06-28

Sammanträde med kommunstyrelsen

Tid:     Fredagen den 28 juni 2024 kl 14.00

Plats:   Digitalt via Teams

SU 2024-06-18

Sammanträde med socialutskottet

Tid:     Tisdagen den 18 juni 2024 kl 08.00

Plats:   Kommunchefens kontor, kommunhuset

Webbutveckling av Novitell AB