Kallelser

För att visa vad som är på gång i de olika nämnderna, utskotten och styrelserna, visar vi upp de punkter som kommer att behandlas på nästa möte i respektive nämnd/utskott/styrelse.

KS 2024-04-16

Sammanträde med kommunstyrelsen

Tid:     Tisdagen den 16 april 2024 kl 08.30

Plats:   Kommunhusets tingssal

Webbutveckling av Novitell AB