Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Kallelser

För att visa vad som är på gång i de olika nämnderna, utskotten och styrelserna, visar vi upp de punkter som kommer att behandlas på nästa möte i respektive nämnd/utskott/styrelse.

UU 2023-02-08

Sammanträde med Utbildningsutskottet

Tid:     Onsdagen den 8 februari 2023, kl. 09.00

Plats:   Ruda skola, därefter i Kommunhuset

KLU 2023-02-07

Sammanträde med kommunledningsutskottet

Tid:     Tisdagen den 7 februari 2023 kl 08.30

Plats:   Kommunhusets tingssal

SU 2023-02-07

Sammanträde med socialutskottet

Tid: Tisdagen den 7 februari 2023 kl: 08.00

Plats: Storgatan 23

KF 2023-02-06

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid:     Måndagen den 6 februari 2023 kl 18.00

Plats:   Kommunhusets tingssal

Webbutveckling av Novitell AB