Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

Här kan du läsa mer:

  • 1177 om funktionsnedsättning
  • UMO om funktionsnedsättning

Hit kan du vända dig

Till barnets lärare och personal inom elevhälsan på den skola ni tillhör. Behövs det stöd i hemmet för barn eller vuxna går det bra att konsultera socialsekreterarna i barn och familjegruppen på socialkontoret eller biståndshandläggarna inom LSS.

Kontakta oss