Beroende – oavsett om det gäller alkohol eller andra droger – påverkar inte bara den egna personen utan också omgivningen på ett starkt negativt sätt. Beroende innebär att hjärnan påverkas så mycket av alkohol eller droger att den förändras på ett avgörande sätt. Enbart den egna viljan räcker inte längre för att styra intaget, utan alkoholen eller drogerna styr livet. eller under längre tid än vad man tänkt från början. 

Det kan vara svårt att skilja på beroende och missbruk. Men man brukar säga att missbruk är ett upprepat användande av alkohol eller droger på ett sådant sätt att det leder till återkommande sociala och mellanmänskliga problem. Ett exempel är att utsätta sig själv och andra för fara genom att köra rattfull, att sjukskriva sig eller komma för sent till jobbet på grund av till exempel bakfull eller att förstöra en relation för att alkoholen eller drogen kommer i första hand.

Källa: Drugsmart

Här finns mer information

Eftersom alkohol- och drogproblem är väldigt vanligt finns också mycket stöd och behandling för den som vill få hjälp att sluta. I kommunen finns erfarna beroendebehandlare som man kan nå via individ- och familjeomsorgen. Barn och unga kan också få hjälp genom att i enskilda samtal eller i stödgrupp tillsammans med andra barn och unga få hjälp med att uttrycka sina känslor, tankar och frågor kring missbruket.

Inom kommunen kan du vända dig till elevhälsan eller till individ- och familjeomsorgen för konsultation eller förfrågningar om hjälp och stödinsatser för enskilda individer eller hela familjer. Vill du göra en anmälan vänder du dig till individ- och familjeomsorgen.

Kontakta oss