Det är 3 anställda på IT-avdelningen Högsby kommun: IT-strateg, Utv- och digitaliseringsstrateg samt Informationssäkerhetssamordnare.

Personalen på IT-avdelningen samordnar ekonomi, inkomna uppdrag från verksamheterna gällande förvaltning och utveckling av verksamhetssystem samt samordnar och beställer uppdrag mot outsourcingpartner Högsbynät AB.

Högsbynät AB har enligt avtal i uppdrag att svara för all operativ drift inkl. supportfunktion samt förvalta all lokal IT-miljö i form av teknisk infrastruktur. Högsbynät AB deltar även tillsammans med IT-avdelningen och verksamheterna i förvaltningen av verksamhetssystem samt fungerar som tekniskt stöd i digitaliseringsfrågor.