Högsby kommun har outsourcat all IT-drift till extern partner, Högsbynät AB.

Enligt avtalet svarar Högsbynät AB för drift och underhåll av kommunens nätverk, servermiljö, verksamhetsprogram och IT-arbetsplatser.

Kommunalt anställd IT-strateg fungerar som de interna verksamheternas beställarfunktion gällande nya verksamhetsprogram och utrustning.

Vid frågor, kontakta: 

Maria Oscarsson
IT-strateg
Tel: 0491-29393
Kontakta Maria Oscarsson