Socialkontor

Britt Karlsson
Socialchef
Tel: 0491-29105
Kontakta Britt Karlsson
Malin Holgert
Individ & Familjeomsorgschef
Tel: 0491-29246
Kontakta Malin Holgert
Maria Sten-Lundgren
Samordnare/Administratör
Tel: 0491-29349
Kontakta Maria Sten-Lundgren

Webbutveckling av Novitell AB