Bevattningsförbud i Björkshult och Grönskåra från och med den 14 juni. Förbudet gäller tills vidare.

Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Ställplats för husbil 2023

150 kr/dygn och plats (inklusive tillgång till el) under perioden september-maj. 

200 kr/dygn och plats (inklusive tillgång till el) under perioden juni-augusti.

Webbutveckling av Novitell AB