Pågående arbeten: 2 Driftstörningar: 0

Ställplats för husbil 2023

150 kr/dygn och plats (inklusive tillgång till el) under perioden september-maj. 

200 kr/dygn och plats (inklusive tillgång till el) under perioden juni-augusti.

Webbutveckling av Novitell AB