Skylten har ett reglemente gällande bildvisning.

Synliggöra information på skylten

Vill du från en förening eller verksamhet synliggöra information på skylten?

Skicka ett e-postmeddelande till kommunen, kommun@hogsby.se, med följande information:

  • Titel
  • Datum och tid
  • Plats
  • Önskad publiceringsperiod

Bifoga eventuell logotyp.

Skicka in informationen i god tid (senast tio arbetsdagar innan önskad publicering).

Gällande evenemang på skylten: Tänk på att evenemanget måste vara öppet för allmänheten. Information om titel, datum och tid, plats samt önskad publiceringsperiod måste skickas in.

Vi förbehåller oss rätten att korta ner texterna. Information publiceras efter godkännande av administratören.